Buntnr

Et unikt nummer som identifiserer bunten.

Kan angis manuelt. Neste ledige buntnr. vil bli tildelt ved å trykke +, imidlertid foreslår ikke ledige hull i nummerserien etter bunter du eventuelt har slettet. Når du oppdaterer bunten blir buntnummeret frigjort, slik at du om ønskelig kan bruke numrene om igjen, bortsett fra hvis oppdatert bunt har en "x" i feltet Oppbevares.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Buntnr Heltall
Primærnøkkel Ja Bilagsjour.nr, Buntnr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BndNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2249  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.