Attestasjon

Krysses av på bunter som inneholder attestasjonsbilag for inngående fakturaer.

Når avkrysset må også feltet Tidligere bilagsnr hentes fram på bilagslinjene. Ved å legge inn et tidligere registrert bilagsnummer vil Visma Business hente konteringen for bilaget og motføre dette bilaget for å nullstille den tidligere bokføringen, slik at du kan kontere den til andre kontoer. Dette benytter du når du forhåndsregistrerer inngående fakturaer mot en interimskonto for senere å ferdigstille bokføringen.

Eksempel

For å bruke feltet Attestasjon som forhåndsregistrering av inngående fakturaer, må du først føre et bilag for inngående fakturaer mot en interimskonto. La oss si at vi fører en inngående faktura i bilagsregistreringen på kroner 100,- som er MVA-pliktig. Gjør du dette, får du et bilag med 100,- til kredit på konto 2410 (som er standard konto for leverandørgjeld), 80,- til debet på interimskontoen og kroner 20,- til debet på konto 2710 (som er standard konto for inngående MVA). Dette gjør at MVA kan komme til fradrag i første MVA-termin.

Når du skal attestere eller godkjenne den inngående fakturaen, må du sette et kryss i feltet Attestasjon i bunthodet. Når du kommer ned på bilagslinjen, legger du inn bilagsnummeret til det forhåndsregistrerte bilaget i Tidligere bilagsnr. Visma Business henter da opp interimskontoen til kredit og beløpet 80,-. Du må da legge inn varekjøpskontoen (som er 4000 standard konto for avgiftspliktig varekjøp) til debet, slik at interimskontoen blir utlignet og kjøpet kommer på riktig varekjøpskonto. Har du flere kontoer som varekjøpet skal gå mot, kan du selvfølgelig gjøre det.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Att Navnet på databasefeltet.
Nummer 14351  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.