Kostnad

Fraktkostnaden som brukes for sonen og vektområdet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn Cst Navnet på databasefeltet.
Nummer 9056  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.