Sone

Fraktsonenummeret.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 2 Tekst (2)
SQL-navn Zone Navnet på databasefeltet.
Nummer 9045  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Transportsone Zone
  • Sone
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.