Tonnrate 3

Den faste raten for transportavtalen.

Parameterne for Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger angir innstillinger for hvorvidt beregningene er basert på Tonnrate eller Kostnad.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn TonRt3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9043  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.