Overs.type

Oversettelsestypen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Mappenavn (Mappenr. eller Tagg)

Oversettelse for mappenavn.

Mappenavn blir brukt i navigeringspanelet.

 • Hvis feltet Mappenr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på denne mappen.
 • Hvis feltet Tagg er utfylt, gjelder oversettelsen mapper som har dette navnet.
2 - Oppsettsnavn (Sideelementnr., Vindusnr., Arbeidsområdenr. eller Tagg)

Oversettelse for oppsettsnavn.

Arbeidsområde- og vindusoppsettnavn blir brukt i navigeringspanelet.

Sideelementoppsettnavn blir brukt i dialogen til kommandoen for å skifte sideelementoppsett.

Originale navn blir brukt i oppsettutforskeren og i dialogene til kommandoene for å lagre arbeidsområde-, vindus- og sideelementoppsett.

 • Hvis feltet Sideelem.nr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på dette sideelementoppsettet.
 • Hvis feltet Vindusnr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på dette vindusoppsettet.
 • Hvis feltet Arb.omr.nr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på dette arbeidsområdet.
 • Hvis feltet Tagg er utfylt, gjelder oversettelsen arbeidsområde-, vindus- og sideelementoppsett som har dette navnet.
3 - Vindusnavn (Vindusnr., Arbeidsområdenr. og Tagg, eller Tagg)

Oversettelse for vindusnavn.

Vindusnavn blir brukt på vindusfanene. De overstyrer oppsettnavnet i et vindusoppsett, og spesifiserer vindusnavnene i et arbeidsområde.

 • Hvis feltet Vindusnr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på vinduet i dette vindusoppsettet.
 • Hvis feltet Tagg er utfylt og Arb.omr.nr også er utfylt, gjelder oversettelsen vinduer/vinduet i dette arbeidsområdeoppsettet med dette navnet.
 • Hvis feltet Tagg er utfylt, men ikke Arb.omr.nr, gjelder oversettelsen arbeidsområde- og vindusoppsett med vinduer som har dette navnet.
4 - Tabellnavn (Tabellnr.)

Oversettelse for tabellnavn.

 • Hvis feltet Tabellnr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på denne tabellen, uansett oppsett.
5 - Tabell/knapp/sideoverskrifter (Tagg)

Oversettelse for navn på sideelement.

 • Hvis feltet Tagg er utfylt, gjelder oversettelsen tabell-sideelementer, knapper og sider i bøker i oppsett som har denne tabellen, knappen eller sidenavnet.
6 - Tooltip-overskrift (Tagg)

Oversettelse for tooltip-overskrifter.

 • Hvis feltet Tagg er utfylt, gjelder oversettelsen tooltips i oppsett som har denne overskriften.
7 - Tooltip-melding (Tagg)

Oversettelse for tooltip-meldinger.

 • Hvis feltet Tagg er utfylt, gjelder oversettelsen tooltips i oppsett som har denne meldingen.
8 - Kolonnenavn (Kolonnenr. eller Tagg)

Oversettelse for kolonnenavn.

 • Hvis feltet Kolonnenr er utfylt, gjelder oversettelsen navnet på denne kolonnen, uansett oppsett.
 • Hvis feltet Tagg er utfylt, gjelder oversettelsen kolonner i oppsett som har denne overstyrte kolonneoverskriften
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Overs.type Heltall
SQL-navn TranslTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 15429  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.