Tabellnr

Tabellen, hvis det kreves i feltet Overs.type.

Oppslag i dette feltet åpner en dialogboks der du kan velge mellom alle tabellene i programmet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tabellnr Heltall
SQL-navn TabNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15434  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.