Engelsk

Teksten som blir benyttet om du har valgt 4 - Engelsk som programspråk.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tooltip-melding Tekst (260)
SQL-navn Eng Navnet på databasefeltet.
Nummer 15444  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.