Sperret år/periode

Hvilket år og periode som er sperret.

Benyttes ved generering av poster i tabellen Timekalender og blir også testet på ved innleggelse av saldoaktiviteter. Du kan også benyttet verdien i feltet til utvalg i tabeller hvor timegruppenummer forekommer. Årstall vises med 4 siffer, og periode med hva som helst fra 1-366 (ÅÅÅÅ/PPP). Når data angis vil de tre første sifrene tolkes som perioden. Angis / vil angitt data oppfattes som år og etterfølgende sifre som periode.

Merk: For første periode i året så skal du angi kun årstallet og periode 0 og feltet viser da (ÅÅÅÅ/)
Tips: Året vises med 4 siffer (åååå), men du behøver bare å angi det/de siste sifferet i året. F.eks. vil verdien 18 tolkes som 2018.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
SQL-navn SuspYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12207  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.