Timebehandling

Defines the processing rules for the time schedule group.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Gjelder for

Ansatte
Sett timegruppen til ansattgruppe. Rader i tabellen Timesaldo genereres fra tabellen Aktør.
Ressurser
Sett timegruppen til ressursgruppe. Rader i tabellen Timesaldo genereres fra tabellen Ressurs.

Perioder

Dager
Generer en kalenderrad pr. dag.
Uker
Generer en kalenderrad pr. uke.
Måneder
Generer en kalenderrad pr. måned.
Regnskapsperioder
Generer en kalenderrad pr. regnskapsperiode. Regnskapsperiodene defineres i tabellen Regnskapsperiode.

Ukedager

Mandag
Aktiver timeregistrering på mandager.
Tirsdag
Aktiver timeregistrering på tirsdager.
Onsdag
Aktiver timeregistrering på onsdager.
Torsdag
Aktiver timeregistrering på torsdager.
Fredag
Aktiver timeregistrering på fredager.
Lørdag
Aktiver timeregistrering på lørdager.
Søndag
Aktiver timeregistrering på søndager.
Søndag som første dag
Sett søndag som første dag i uken. Blir normalt brukt i USA.

Reservasjonsregler

Reserver hele dager
Reservasjoner skal alltid gjelde for hele dagen. Tiden kan godt variere i antall timer.
Sjekk ferie tabellen
Sjekk mot tabellen Ferie ved generering av timekalender og timesaldo.
Ignorer sjekk i ordre
Ignorer sjekk i ordre
Ignorer sjekk i aktivitet
Ignorer sjekk i aktivitet
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Timebehandling Heltall
SQL-navn TSGrProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 12209  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.