Normaltid

Antall timer, beregnet som differansen mellom feltene Fra kl og Til kl.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn NrmTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12214  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.