Maks. fleksitid

Maksimal fleksitid som kan bli overført til neste periode.

Verdier i feltet Fleksitid UB som overskrider maksimal fleksitid vil legges til feltet Fleksitidsavkortning og vil være tapt i fleksitidssammenheng.

En ansatt har 165 timer som normaltid for denne måneden og feltet Maks. fleksitid er satt til 100 timer. Verdien i feltet Fleksitid IB fra forrige måned er 80 timer. Den ansatte jobber imidlertid 40 timer mer enn normaltiden, totalt 205 timer. Disse tilleggstimene vil summeres til fleksitidssaldoen; 80 + 40 timer. Men, i henhold til oppsettet i feltet Maks. fleksitid kan vi ikke ha mer enn 100 timer. Derfor vil kun 100 timer ende opp i feltet Fleksitid UB og 20 timer vil bli overført til feltet Fleksitidsavkortning. De timene som er avkortet er tapt i fleksitidssammenheng og skulle eventuelt vært gitt som overtid.
Merk: Hvis du ikke har noen verdi i feltet Maks. fleksitid oppfatter fleksitidsavkortning dette som 0, og vil avkorte alle timer ut over Normaltid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn MaxFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 12208  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.