Avvikstid

Tiden fratrukket feltet Normaltid pr. dag.

Benyttes ved generering av poster i tabellen Timekalender som standard fradrag av Normaltid pr. dag, for eksempel 00:30 for lunsjpause.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn DeTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12213  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.