Aktivt år/periode

Hvilket år og hvilken periode som er aktiv.

Benyttes ved generering av poster i tabellen Timekalender, og kan også brukes til utvalg i tabeller som refererer til tabellen Timegruppe. Årstall vises med 4 siffer, og periode med hva som helst fra 1-366 (ÅÅÅÅ/PPP). Når data angis vil de tre første sifrene tolkes som perioden. Angis / vil angitt data oppfattes som år og etterfølgende sifre som periode.

Eksempel

Hvis du angir 18/1 blir dette 2018/1.
Tips: Året vises med 4 siffer (åååå), men du behøver bare å angi det/de siste sifferet i året. F.eks. vil verdien 18 tolkes som 2018.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
SQL-navn CurrYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12206  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.