Aktivt år

Hvilket år som er aktivt.

Benyttes ved generering av poster i tabellen Timekalender, og kan også brukes til utvalg i tabeller som refererer til tabellen Timegruppe.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År Heltall
SQL-navn CurrYr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12205  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.