Arbeidsdager

Antall arbeidsdager i perioden.

Feltet beregnes ved kjøring av behandlingsvalget Generer timekalender. Hvis du har krysset av for å ta hensyn til ferietabellen, så tar den også hensyn til registrerte feriedager når antall arbeidsdager beregnes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn NoOfWDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 12400  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.