Overført til lønnsfil

Akkumulert antall Påløpte timer som har blitt overført til lønnsfil fra tabellen Aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TrToWgBal Navnet på databasefeltet.
Nummer 12413  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.