Overført til ordre

Akkumulert antall Påløpte timer som har blitt overført til ordre fra tabellen Aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn TrToOrdBal Navnet på databasefeltet.
Nummer 12412  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.