Timeperiode

Sammen med feltene Timegruppenr. og Res.nr, en unik identifikator for Timekalender-raden.

Årstall vises med 4 siffer, og periode med hva som helst fra 1-366 (ÅÅÅÅ/PPP). Når data angis vil de tre første sifrene tolkes som perioden. Angis / vil angitt data oppfattes som år og etterfølgende sifre som periode.

Tips: Året vises med 4 siffer (åååå), men du behøver bare å angi det/de siste sifferet i året. F.eks. vil verdien 18 tolkes som 2018.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Primærnøkkel Ja Timegruppenr., Timeperiode, Res.nr
SQL-navn YrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12392  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Timekalender TimeScheduleCalendar
  • Timegruppenr.
  • Timeperiode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Aktivitet AppointmentSingleRow
  • Res.nr
  • Timegruppenr.
  • Timeperiode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.