Status

Status på hva som er gjort med denne saldolinjen.

Feltet blir presentert i fargekoder.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ikke godkjent
Raden inneholder påløpte antall som ikke er godkjent.
Godkjent
Raden inneholder påløpte antall som er godkjent.
Overført til ordre
Raden har blitt overført til ordre.
Overført til lønn
Raden har blitt overført til lønn.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TSBSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 12414  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.