Res.nr

Sammen med feltene Timegruppenr. og Timeperiode, en unik identifikator for Timekalender-raden.

Generert ved kjøring av behandlingsvalget Generer timesaldo. Du kan også legge inn ressursnummer manuelt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Res.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Timegruppenr., Timeperiode, Res.nr
SQL-navn ResNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12393  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ressurs Resource
  • Res.nr
 
Aktivitet Appointment
  • Res.nr
  • Timegruppenr.
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Aktivitet AppointmentSingleRow
  • Res.nr
  • Timegruppenr.
  • Timeperiode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.