Normaltidsdiff.

Differansen mellom feltene Normaltid og Påløpt antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12406  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.