Normaltid

Antall timer totalt for perioden.

Beregnes på grunnlag av Timer pr. dag multiplisert med Arbeidsdager, pluss Avvikstid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NrmTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12399  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.