Normal og overtidsdiff.

Viser differansen mellom Normaltid og Påløpt antall etter at du har lagt inn eventuell overtid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12411  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.