Timer pr. dag

Antall arbeidstimer pr. dag inklusiv avvikstid.

Beregnet som et gjennomsnitt fra tabellen Timekalender ved generering av timesaldo. Hvis daglig arbeidstid ikke er lik for alle ukedager i tabellen Timekalender, kan verdien være forskjellig fra verdiene i tabellen Timekalender.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TmDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 12397  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.