Fleksitidsavkortning

Verdien for fleksitidsavkortning.

Når det er registrert en verdi i feltet Maks. fleksitid og feltet Fleksitid UB er større enn feltet Maks. fleksitid, vil verdien over Maks. fleksitid vises her. Avkortningsverdien vil ikke bli overført som Fleksitid IB i neste periode.

Eksempel

Hvis Maks. fleksitid er 100 og Fleksitid UB viser 110 så vil feltet Fleksitidsavkortning vise 10. Fleksitidsavkortning på 10 vil da ikke bli overført som Fleksitid IB i neste periode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12410  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.