Fleksitid IB

IB fleksitid for perioden.

Feltet beregnes ved kjøring av behandlingsvalget Godkjenn timeliste fra tabellen Ressurs, og oppdaterer de neste periodene hvor det er registrert tid.

Merk: For å beregne feltet Fleksitid IB må valget Ansatte være satt under feltet Timebehandling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FlexIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 12408  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.