Fleksitidskorreksjon

Korreksjoner til fleksitid.

Benyttes til å korrigere feltet Fleksitid slik at feltet Fleksitid UB blir korrekt. Hvis valget Oppdater fleksitidskorreksjon er markert under feltet Beh.måte 8 blir dette feltet oppdatert fra tabellen Aktivitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn FlexCor Navnet på databasefeltet.
Nummer 13750  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.