Fleksitid UB

UB fleksitid for perioden.

Beregnes som summen av feltene Fleksitid IB, Overtid, Fleksitidskorreksjon og Påløpt antall i perioden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12409  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.