Ans.nr

Ansattnr. for timesaldoen.

Hvis ressursen er en ansatt ressurs, vil ansattnummer bli generert i dette feltet ved kjøring av behandlingsvalget Generer timesaldo.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EmpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12394  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Employee
  • Ans.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.