Reservasjonsstatus

Statusen for reservasjonen.

Oppdateres automatisk ut fra verdien i feltene Normaltid og Påløpt antall.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Fri
Hvis valgt, er Påløpt antall = 0.
Delvis reservert
Hvis valgt, er Påløpt antall mindre enn Normaltid.
Reservert
Hvis valgt, er Påløpt antall større enn eller lik Normaltid.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Reservasjonsstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BookSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 12415  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.