Påløpt antall ikke godkjent

Akkumulerte Påløpte timer fra tabellen Aktivitet som ikke er bekreftet/godkjent ennå.

Beregnet som differansen mellom feltene Påløpt antall og Påløpt antall godkjent.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12402  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.