Fakturerbart antall

Akkumulerte Påløpte timer fra tabellen Aktivitet, som er fakturerbare.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AgrBInvoTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12404  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.