Påløpt antall

Akkumulerte Påløpte timer fra tabellen Aktivitet, som skal inngå i timesaldoen for respektive periode og ressurs.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AgrBIncTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12403  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.