Påløpt antall godkjent

Akkumulerte Påløpte timer fra tabellen Aktivitet, som er er godkjent timeliste eller overføring til lønnsfil.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn AgrBalAp Navnet på databasefeltet.
Nummer 12401  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.