Teksttype

Type tekst, valgt fra en forhåndsdefinert liste av teksttyper.

Det er tre forskjellige kategorier av teksttyper:
Tekster med forhåndsdefinerte verdier
Disse teksttypene har forhåndsdefinerte verdier som du kan definere tekster for. Eksempel på slike teksttyper er:
Egendefinerte verdier
For disse teksttypene velger du dine egne verdier.
Egendefinerte verdier koblet til tabell
For disse teksttypene definerer du egne verdier i den koblede tabellen. Eksempel på slike teksttype er:

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Teksttype Heltall
Primærnøkkel Ja Språknr, Teksttype, Tekstnr, Linjenr
SQL-navn TxtTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 2101  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.