Tekstnr

Nummeret som identifiserer tekstene. Verdien er avhengig av hvilken Teksttype som er valgt.

Feltet har tre forskjellige typer av numre:
Tekster med forhåndsdefinerte verdier
Oppslag i feltet gir deg oversikt over numre som kan velges. Eksempel på slike tekster er:
Eksempel: For teksttypen Sumlinje ønsker du å erstatte teksten Spesialavgift med teksten Miljøavgift.
  1. Søk fram tekstene for tekstype Sumlinje, for aktuelt språk.
  2. Velg linjen med verdien 2 i feltet for Tekstnr.
  3. Overstyr verdien i feltet Tekst til Miljøavgift.
Egendefinerte verdier
For disse tekstene velger du selv nummer. I tabellene der teksten blir benyttet vil programmet gjøre oppslag mot denne tabellen, og hente teksten tilhørende nummeret du har tastet inn.
Merk: For purretekster er det brevnummeret du skal legge inn her. Brevnumrene og tilhørende parametere for de ulike landene defineres i tabellen Purrebrev.
Egendefinerte verdier koblet til tabell
For disse tekstene refererer dette feltet til en verdi i den koblede tabellen, og det verifiseres at nummeret eksisterer som primærnøkkel i denne tabellen. Eksempel på slike tekster er:

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekstnr Heltall
Primærnøkkel Ja Språknr, Teksttype, Tekstnr, Linjenr
SQL-navn TxtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2102  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.