Tekst

Selve teksten.

Du kan bruke så mange linjer som nødvendig, ved bare å gjenta verdiene i de øvrige kolonnene (med unntak av Linjenr og Sort.sekv.nr som tildeles av programmet).

På utskrifter vil tekstlinjer bli slått sammen (med en <space> mellom dem), såfremt ikke tvungen linjeskift er lagt inn v.hj.a. vertikal linje (|). Dersom det ikke er nok plass innenfor lengden av rektangelet for tekstfeltet i formularet, vil programmet forsøke å skrive teksten over flere linjer, dersom rektangelet er høyt nok.

Om nødvendig vil programmet dele opp teksten ved mellomrom, bindestreker eller spesialtegnet ^.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (240)
SQL-navn Txt Navnet på databasefeltet.
Nummer 2104  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.