Språknr

Hvilket språk teksten gjelder for.

Merk: Bare én bruker kan redigere tekstene for samme språk om gangen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Språknr Heltall
Primærnøkkel Ja Språknr, Teksttype, Tekstnr, Linjenr
SQL-navn Lang Navnet på databasefeltet.
Nummer 2100  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Språk Language
  • Språknr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.