Aktørnr

Aktøren som vil ha adgang til maltypen.

Merk: Aktøren du velger må være en bruker, dvs. at en gyldig verdi må angis i feltet Brukernavn i tabellen Aktør.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Primærnøkkel Ja Maltypenr., Aktørnr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn ActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14486  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Associate
  • Aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.