Merknad

Inneholder forskjellige merknader som kan legges til norsk mva-melding.

Gir en kort forklaring på hvorfor rapporten avviker mye fra det som er normalt.

Det finnes fem forhåndsdefinerte merknader:
  • BFU (Bindende forhåndsuttalelse)
  • Forlis
  • Omsetningssvikt pga. ekstraordinære forhold
  • Virksomhet har endret selskapsform
  • Virksomhet under avvikling

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mva. merknad Tekst (200)
Primærnøkkel Ja Merknad
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Rem Navnet på databasefeltet.
Nummer 19557  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.