Engelsk beskrivelse

Engelsk tekst for merknaden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EngDescr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19559  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.