År

Året for avgiftsterminen.

Regnskapsdata for flere år kan beholdes, og derfor angis både år og avgiftstermin. Ulike regnskapsår er tillatt. Det er ingen begrensninger på antall avgiftsterminer per år.

Hvis du skriver inn + i feltet, foreslås samme år/neste periode i forhold til den forrige raden.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År Heltall
Primærnøkkel Ja År, Avg.term.
SQL-navn Yr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1608  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftstermin MainTaxTerm
  • År
  • Hoved avgiftstermin
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.