Norsk mva-melding behandling

Type av mva-melding som skal opprettes.

Feltet inneholder oppsett for spesielle typer mva-meldinger. Har valg for Landbruket avgiftstermin. Kun aktuelt for norske kunder.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Landbruket avgiftstermin
Hovedtermin
Trekk tilbake mva-melding
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Norsk mva-melding behandling Heltall
SQL-navn VatRepProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19135  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.