Til dato

Sluttdatoen for avgiftsterminen.

Du bruker dette feltet når du definerer et datointervall for avgiftsterminen. Det er dette datointervallet som brukes til å finne den riktige avgiftsterminen for de enkelte bilagene.

Hvis du bruker standarden på 6 avgiftsterminer per år, skriver du inn + i alle felt. De riktige verdiene angis da automatisk i alle felt. Hvis du har valgt feltet Avg. periode lengde i tabellen Bedriftsopplysninger, får du i stedet 12 avgiftsterminer når du skriver inn + i disse feltene.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1611  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.