Avg.term.

Avgiftsterminnummeret i avgiftsåret.

Regnskapsdata for flere år kan beholdes, og derfor angis både år og avgiftstermin. Ulike regnskapsår er tillatt. Det er ingen begrensninger på antall perioder per år.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Periode Heltall
Primærnøkkel Ja År, Avg.term.
SQL-navn TrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1609  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.