Mva-meldingsnr

Et unikt nummer som identifiserer avgiftsrapporten.

Feltet oppdateres når du kjører en utskrift av mva-meldinger. Hvis du vil endre det neste ledige nummeret, kan du gjøre det i tabellen Bedriftsopplysninger ved hjelp av behandlingsvalget Endre tellere.

Hvis du vil skrive ut dette nummeret på Mva-melding, kan du gjøre det ved å bruke makrofunksjonen @VATReportno() i formularene for mva-meldinger.

Mva-meldingsnummeret er registrert i tabellene Hovedbokstransaksjon og Driftsmiddeltransaksjon.

Hvis du avbryter utskriften av Mva-melding, returneres mva-meldingsnummeret, så lenge ingen har brukt serien i mellomtiden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TxStNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 8526  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.