Utvalgt merknad

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mva. merknad Tekst (200)
SQL-navn Rem Navnet på databasefeltet.
Nummer 19527  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftstermin merknad Remark
  • Utvalgt merknad
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.