Hoved avgiftstermin

En generell termin for flere avgiftsterminer.

Når du skriver ut Mva-melding, og du har valgt Hovedtermin i dialogboksen Mva-melding, skrives Mva-melding ut for alle rader i tabellen Avgiftstermin med samme verdi i feltet Hoved avgiftstermin som i raden der du har markøren når du klikker på Forhåndsvisning i gruppen Utskrift i kategorien Hjem.
Merk: Denne funksjonaliteten er kun for bruk innen primærnæringene (fiskeri og landbruk) i det norske markedet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Periode Heltall
SQL-navn MainTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 13000  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftstermin MainTaxTerm
  • År
  • Hoved avgiftstermin
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.