Fra dato

Startdatoen for avgiftsterminene.

Du bruker feltet Fra dato når du definerer et datointervall for avgiftsterminene. Det er dette datointervallet som brukes til å finne den riktige avgiftsterminen for de enkelte bilagene.

Hvis du bruker standarden på 6 avgiftsterminer per år, skriver du inn + i alle felt. De riktige verdiene blir da automatisk angitt i feltet Fra dato for alle oppføringer. Hvis du har valgt feltet Avg. periode lengde i tabellen Bedriftsopplysninger, får du i stedet 12 avgiftsterminer når du skriver inn + i disse feltene.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn FrDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1610  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.